Archive | September, 2015

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1535/30.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № І-„За болница”, УПИ № ХІІІ- „За център за спешна медицинска помощ”; и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1529/29.09.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № VI-5695,5696,6894 и УПИ № VII-5691 в кв. № 15 по плана на гр. Велинград. Представен е предварителен договор от 15.09.2015г. по чл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1530/29.09.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № I-5427в кв. № 37 по плана на гр. Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация за сметка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД ПАЗАРДЖИК”ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИК КИМОН ГЕОРГИЕВ” И ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОРГАНИЗИРАТ ПОКЛОНЕНИЕ НА ВРЪХ -ВЕЛИЙЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ 107Г. ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА И 25Г.ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва обл.Пазарджик МЯСТО:ВРЪХ- ВЕЛИЙЦА ЧАС:11.00 ДАТА:4 ОКТОМВРИ 2015Г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” И ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОРГАНИЗИРАТ

„АВТОРСКИ РЕЦИТАЛ” НА ПОЕТЕСАТА ЕВГЕНИЯ ХУКА-ВЪЛЧЕВА ДАТА:8 ОКТОМВРИ 2015Г. ЧАС:17.30 МЯСТО:КАФЕ-БАР ПРИ НЧ”Отец Паисий-1893”

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на Био хотел ЕООД-Пловдив

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на Био хотел ЕООД-Пловдив

Прочети Коментарите са изключени!

“Периодически доставки на твърди горива за отоплителен сезон 2015-2016г за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД съгласно самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Въглища и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – иглолистни и широколистни дърва за огрев по приложен към документацията списък”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪГЛИЩА И ДЪРВА 2015-2016 ОБЯВЛЕНИЕ ТВЪРДИ ГОРИВА 2015-2016 ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ТВЪРДИ ГОРИВА 2015-2016 СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

“Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2015-2016 г., съгласно приложен към документацията списък”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 1 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 2 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47 АЛ 5 ЗОП ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУМАТИВИ ОРТОПЕДИЯ ОБЯВЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧНИ КОНСУМАТИВИ 2015-2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОРТОПЕДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ОРТОПЕДИЧНИ КОНСУМАТИВИ 2015-2016 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

“Периодически доставки на горива и масла за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД съгласно самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – течни горива и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – моторни масла по приложен към документацията списък за 2015-2016г.”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОРИВА И МАСЛА 2015-2016 ОБЯВЛЕНИЕ ГОРИВА И МАСЛА 2015-2016 ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ГОРИВА И МАСЛА 2015-2016 СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1521

Заповед №1521 тук.

Прочети Коментарите са изключени!