Archive | December, 2015

Информационна среща на „МИГ- Белово-Септември- Велинград“

     На 29 декември Местната инициативна група „МИГ- Белово-Септември- Велинград“ се събра на информационна среща за представяне на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общините местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.      В тази среща изпълнителният директор г-жа Мария Тодорова информира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заключителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“

     Вчера се проведе заключителната пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“. На информационното събитие присъстваха кметът д-р Костадин Коев, зам.-кмета Светла Томова, г-н Борис Табаков-ръководител на проекта, г-жа Радка Русева- отговаряща за реализирането на  европейските проекти в Община Велинград и г-н Илиян Чоков- представител на фирмата изпълнител на СМР. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД и „ВКТВ” ЕООД С НОВИ УПРАВИТЕЛИ, СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД. Д-Р ЖЕКО ЧЕШМЕДЖИЕВ ОГЛАВЯВА БОЛНИЦАТА, А ЗА ВрИД УПРАВИТЕЛ НА „ВКТВ” БЕ ИЗБРАН ЙОРДАН НАНОВ

     ОбС-Велинград проведе извънредно заседание (28.12.2015г.), на което бяха избрани нови управители на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и „ВКТВ” ЕООД. За общинската болница съветниците утвърдиха предложеното класиране от временната комисия, която бе определена за организиране и провеждане на конкурса за избор на управител на „МБАЛ-Велинград” като избра най-успешно представилият се кандидат д-р Жеко Чешмеджиев. Досегашният ВрИД [...]

Прочети Коментарите са изключени!

След извънредно заседание „МБАЛ –Велинград“ и „ВКТВ“ с нови управители

     Най-важната точка от извънредната сесия беше освобождаването на г-н Ташев като ВрИД управител и избирането на нов управител на „МБАЛ Велинград“-ЕООД. След отлагането на точката от предишното заседание  Общинският съвет извънредно избра за нов управител на болницата д-р Жеко Чешмеджиев. Същият  обеща пълна прозрачност в управлението си.      Втора точка беше избор [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите с благодарствен подарък към кметът д-р Коев

     Сдружението на „Хотелиерите и Ресторантьорите“ поднесоха  кошница на г-н Коев по повод празниците. С пожелание за взаимна подкрепа и стремеж към постигането на общи цели за развитието на Община Велинград като туристическа дестинация.  С този подарък сдружението  засвидетелства своята подкрепа към кметът д-р Коев.      Г-н Златанов  предаде благодарности от името на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Г-жа Маргарита Попова вицепрезедента на България посети кмета г-н Коев

     Днес в неофициална среща вицепрезидента на България г-жа Попова се срещна с д-р Коев. Тя ще е в родният Велинград за празниците. Г-жа Попова го поздрави за встъпването му в длъжност и пое ангажимента да помага в развитието на града като туристическа дестинация.      Хората продължават да идват във Велинград  като се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Финализирането на асфалта в Каменица след Нова година

       Въпреки поетият ангажимент от фирмата изпълнител “Инфра Велинград”  вчера уведоми Община Велинград  , че асфалтирането в кв. Каменица от Дере Влас до центъра ще бъде финализирано след Нова година. Поради предстоящите празници фирмите изпълнители няма да работят и няма да бъде спазен срока за полагането на асфалтовото покритие. Това което ще бъде [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 28.12.2015г. /понеделник/ от 12,30 часа в голямата зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                                                                                                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   1.Избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.             Докл.:д-р Ч.Калъчев             2.Избор на ВрИД Управител на „ВКТВ” ЕООД.             Докл.:Л.Перчинков             3.Избор на временна комисия за проверка на водоизточниците и наличните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Ръководството на ОДЗ „Фантазия“ поднесе коледен подарък на г-н Коев

   По повод Коледните и Новогодишните празници възпитаничката на ОДЗ „Фантазия“ Екатерина Байрякова поднесе коледен венец  на д-р Коев. Венецът заема почетно място в украсата на дома. Той символизира безкрайността и вечния живот със своята кръгла форма- това бе посланието на детето.   Градоначалникът благодари за чудесния подарък, като пожела на целия екип и всички [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №70/17.12.2015г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и ал.2, чл.125, ал.1, чл.109, ал.1, т.2, чл.111 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС,  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!