Archive | January, 2016

Плувен клуб „Белмекен“ отбеляза 20 годишен юбилей

     С голямо тържество на 29 януари в зала на Туристически информационен център Велинград се отбеляза 20 годишния юбилей на Плувен клуб „Белмекен“. Това са двадесет години- изпълнени с много радости и успехи. Треньорският тандем Велчо Клешков -Йорданка Пенина получиха множество поздравления, букети и подаръци.      Поздравителен адрес от кмета на община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Мерки за контрол на достъпа и работно време в Община Велинград

       Нoв пpoпycкaтeлeн peжим зa cлyжитeли и гpaждaни се очаква да влезе в сила през месец февруари в oбщинcкa aдминиcтpaция –Велинград. Цeлтa нa мяpкaтa e пoдoбpявaнe eфeктивнocттa нa paбoтa нa cлyжитeлитe в oбщинaта, cъздaвaнe нa ycлoвия зa пo-кaчecтвeнo и нaвpeмeннo извъpшвaнe нa ycлyгитe зa гpaждaнитe и peглaмeнтиpaнe нa дocтъпa, както и  за ocигypявaнe [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Общината с бюджет от 21 милиона за 2016 год. И със сходен размер дългове от управлението на Иван Лебанов

    На първата си сесия за новата 2016 година общинските съветници приеха бюджета на общината в размер на 21 026 064лв. Приходите от държавата са на стойност 14 846 068лв. В тях влизат обща субсидия за делегирани от държавата дейност 11 855 468лв. обща изравнителна субсидия 2 153 900лв., размера на средствата за зимно поддържане и снегопочистване 108 600лв., както и средствата за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО-ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО-ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  РЕШЕНИЕ №298

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 123/25.01.2016г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за застрояване на УПИ № X-5875 УПИ № VIII-5878, кв. № 6 по плана на гр. Велинград.        С проекта  за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури; самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 3 – Комплекти конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2016-2017 г., съгласно приложен към документацията списък

 “Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури; самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 3 – Комплекти конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2016-2017 г., съгласно приложен към документацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД, по самостоятелно обособени позиции, съгласно приложен списък за 2016-2017 г.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ХРАНИ 2016-2017 5. ОБЯВЛЕНИЕ ХРАНИ 2016 6. ПРОЕКТО ДОГОВОР 7. РЕШЕНИЕ ХРАНИ 2016 8. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 9. УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й 10. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С НОВ ПРОЕКТ “ПРИЕМИ МЕ 2015″

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.     Водеща организация е Агенция [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Посланикът на Кувейт посети Велинград

     Посланикът на Кувейт Н. Пр. г-н Якуб Ал Атиики  посети Велинград и се срещна с кмета на общината д-р Костадин Коев.      Г-н Коев посрещна Негово превъзходителство и придружаващия го  Мохамед Ал Бакари, представител на BBC Arabic за Балканския полуостров пред общината. Фолклорна група ”Чепинци” впечатли гостите с изпълнението си, а момичета [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград подаде проекто предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за услуги за ранно детско развитие

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подаде проектно предложение „Център за социално включване “Развитие”” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2. 004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ на  ОП РЧР 2014-2020 г. Проектното предложение е на стойност  587 498,74 лева, със срок на изпълнение 31 месеца включително 28 месеца предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Целта [...]

Прочети Коментарите са изключени!