Archive | February, 2016

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от  Oбщина Велинград . . . .         С оглед на обявените от община Велинград обществени поръчки за проектиране, архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 и ал.3 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

Скъпи граждани,      3 март е Национален празник и свят ден за целия народ! Ден на Освобождение, ден на заявяване на българската държавност пред света и ден, в който осмисляме уроците от миналото.      Нека на 3-ти март заедно да сведем глави пред подвига на героите, дали живота си за свободата на родината. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗБРАНИ БЯХА НОВИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НСОРБ

 На 23 и 24 февруари 2016 г. в гр. София се проведе първото за мандата заседание на Общото събрание на НСОРБ. На събранието, в което участваха Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев и Кметът на Община Велинград  д-р Костадин Коев, бяха избрани състава и председателите на Управителния и Контролния съвет на сдружението. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Велинград представен като туристическа дестинация на високо ниво в Москва

     На 25 февруари в българското посолство в Москва се проведе кръгла маса за развитие на българо-руските отношение в областта на туризма. Кметът на Велинград д-р Костадин Коев присъства на този форум по покана на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите във Велинград и бе придружен от председателят на сдружението Златко Златанов. Д-р Коев представи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Пoздравителен адрес за 3 март

Уважаеми дами и господа, Скъпи сънародници и съграждани,          За мен е удоволствие да Ви приветствам по повод Националния празник на Република България – Трети март – Ден на Освобождението на България.      Трети март 1878г. е свещена дата за нас българите. Тази дата е символ на осъществените мечти, на успехите от борбите, които [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Поздравителен адрес по случай 1 март

ДО ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙЦИ, ТВОРЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,                 Поздравявам ви от все сърце по случай 1 март – Деня на любителското творчество, празника нса самодейците, на продължителите на вековната ни духовна традиция, неразделна част от българската култура.       Неслучайно този [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Общински план за младежта на Община 2016г.

Общински план за младежта на Община 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

XXIX Общо събрание на НСОРБ

       Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев и Кметът на Община Велинград  д-р Костадин Коев участват в  заседание на Общото събрание на НСОРБ ( 23 и 24 февруари 2016 г.), на което ще бъдат избрани  Управителен съвет и  Контролен съвет, а също така ще се гласува и Програма за дейността на сдружението през настоящата година [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград подсигури надежден транспорт за ОУ „Христо Ботев“ в с. Абланица

    По заповед на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев през месец декември  се извършиха проверки на транспортните средства- автобуси и товарни автомобили, които се използват за транспорт на ученици в с. Абланица.      След проверката се установи, че повечето автомобили за транспорт на учениците са амортизирани и в лошо техническо състояние. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление относно становища по Доклада “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище “Грънчарица център” находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик”

.. .О Б Я В А На основание чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони О Б Щ И Н А         В Е Л И Н Г Р А [...]

Прочети Коментарите са изключени!