Archive | April, 2016

Клуб по спортни танци „Импулс“ донесе злато от Москва

   От 21 до 25 април  в Москва се проведе  Международен турнир ”Olimpiq Cup”, където две двойки на КСТ„Импулс“ взеха участие. За пореден път беше затвърдена славата на клуба.Двете двойки Якуб Барам-Диана Енчева и Мирослав Бозев – Габриела Навякова, са  носителите на златните медали.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

. . . .ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС ОТ  КМЕТА  НА  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД Д-р КОСТАДИН КОЕВ ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Уважаеми дами и господа, Уважаеми съграждани,     С цялото ми уважение и признателност към вас бих искал да  Ви поздравя по повод най-големия християнски празник Възкресение Христово!   Свещеният ден на Христовото Възкресение е денят на победа [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 875/26.04.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:         Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, като се измененя уличната  регулация на улица с ос.т. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС-ВЕЛИНГРАД ПОСЕТИ ТРУДОВАТА БОРСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА И БЮРО ПО ТРУДА-ВЕЛИНГРАД

        Дирекция ”Бюро по труда” Велинград  проведе специализирана трудова борса /27.04.16г., залата на Туристически информационен център към ОП ”СИП и ТИЦ”/, насочена към уязвимите групи на пазара на труда,  с фокус към продължително търсещи работа лица.  По покана на ВрИД  Директорът на ”Бюро по труда” Велинград  Елка Божкова, гост на събитието бе [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание  чл.128 ал.1 от ЗУТ.           Съобщаваме Ви, че е изготвен ПУП – Парцеларни планове за трасета,  на нова подземна КЛ НН 380 V и нов водопровод ф40 , които ще се присъединят към съществуващи Ел. и ВиК мрежи на  инвестиционното намерение на възложителя в ПИ 001206 . КЛ НН ще се захрани от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ                               УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,               От името на Общински съвет-Велинград и от мое име, приемете най-сърдечни поздрави по случай Великденските празници!         Нека празниците бъдат изпълнени със здраве, благополучие, благоденствие, достойнство и човеколюбие!         С почит [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за страртиране услугата по проект “Осигуряване на топъл обяд”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ BG05FMOP001-03.02      Община Велинград съобщава, че през от 09.05.2016 г. до 30.04.2017 г. ще предоставя услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Финансирането ще се осъществява чрез ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение на Устройствен правилник с мотиви и доклад

Обявявам проект на Устройствен правилник за изменение и допълнение на Устройствен правилник на общинска администрация Велинград, на органите на изпълнителната власт и техните заместници, утвърден със заповед №2063 от 30.12.2015г. и Правилник за вътрешния трудов ред, изменен и допълнен със заповед №819 от 18.04.2016г.,  ведно доклад и мотиви. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА, МНЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за управление и подбор на персонал- психолог по проект “Независим живот”

1. Обявление 2. Заявление 3. Декларация 4. CV

Прочети Коментарите са изключени!

Работата по отстраняването на авариите на довеждащ водопровод “Лепеница” продължава

         Екипите на „ВКТВ“- Велинград работят по отстраняването на авариите на довеждащ водопровод м. „Чукура“ до пречиствателна станция за питейна вода. По мнение на специалистите водоподаването ще бъде възстановено днес. Ръководството на “ВКТВ” ЕООД се извинява за причиненото неудобство.

Прочети Коментарите са изключени!