Archive | February, 2017

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година на община Велинград

         Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година  на община  Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

БЮДЖЕТ – НАЧАЛЕН ПЛАН 2017г.

БЮДЖЕТ – НАЧАЛЕН   ПЛАН   2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

Програма за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ

ОТЧЕТ  ЗА НАТУРАЛНИТЕ   ПОКАЗАТЕЛИ    ПО   БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНИТЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 221/23.02.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема за трасе за обект: Топлопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ № І-„За озеленяване, ТП и помпена станция” в квартал № 3972 до шахта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!