Archive | February, 2018

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за четвъртото тримесечие на 2017г., приложения към него и баланс

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за четвъртото тримесечие на 2017г. Баланс към бюджета Прикачени  файлове  Прикачени  файлове 

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №74/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.109, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №73/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №72/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 от ЗМСМА, §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., &4, ал.(5), т.6г и ал.(6) от ПЗР на Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. и чл.6, ал.(1) от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №71/22.02.2018г.

Относно: ПУП –план-схема за нова канализация по ул.”Хоризонт” кв.84 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.(1), т 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2) т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и  след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №70/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.81, ал.(1) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №69/22.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал 1  от  ЗУТ , чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!