Archive | September, 2018

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1366 от 17.09.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за урегулирани поземлени имоти VIII-8242, IX-8243 и XV-8243 в кв.197 по плана на гр.Велинград ,като за сметка на същите се образува [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание,което ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”, пл.”Свобода”,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СТАРТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА! ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС- ВЕЛИНГРАД ИНЖ. АЛИ МАРЕКОВ ГОСТУВА НА ПГГС “ХРИСТО БОТЕВ” И ОТПРАВИ СВОИТЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ, КЪМ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, ЗА УСПЕШЕН СТАРТ И ПЛОДОТВОРНА РАБОТА.

СТАРТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА! ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС- ВЕЛИНГРАД ГОСТУВА НА ПГГС “ХРИСТО БОТЕВ” И ОТПРАВИ СВОИТЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ, КЪМ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, ЗА УСПЕШЕН СТАРТ И ПЛОДОТВОРНА РАБОТА.

Прочети Коментарите са изключени!

Кампанията “Да изчистим България заедно”

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД СЕ ВКЛЮЧИ В НАЙ-МАЩАБНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА У НАС -Кампанията “Да изчистим България заедно”.       ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪВЕТНИЦИТЕ ИЗЧИСТИХА РАЙОНА ОКОЛО СКЕЙТ ПЛОЩАДКАТА НА ПАРК ”ВЕЛЬОВА БАНЯ”.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Август 2018 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2018- 2019 ГОДИНА                Уважаеми ученици, учители и  директори,                                                                                    Уважаеми родители, Обръщам се към Вас и към всички отдадени на българското образование, за да Ви поздравя от името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име по случай старта на новата учебна 2018-2019г.! Приемете предизвикателството на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г. НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Доклад за приемане на бюджета

Прочети Коментарите са изключени!

89 години от рождението на Николай Гяуров

,,Ако певецът има сълзи в очите, те едва ли ще бъдат доловени от публиката. Но ако сълзите са в гласа му, неизбежно ще преминат в гърлата на хората от залата“. Николай Гяуров .

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград.

1. Oбявление 2. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3. Мотиви 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 5. Проект за решение 6. Частична оценка на въздействие 7. Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!