Archive | December, 2018

РЕШЕНИЕ №391/18.12.2018г.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №390/18.12.2018г.

 Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №389/18.12.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №388/18.12.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №387/18.12.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №386/18.12.2018г.

Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6,7,8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №385/18.12.2018г.

             Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №384/18.12.2018г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8,  т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(1) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.135 от ЗУТ, във връзка с чл.124а от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №383/18.12.2018г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8,  т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(1) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.135 от ЗУТ, във връзка с чл.124а от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №382/18.12.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 [...]

Прочети Коментарите са изключени!