Archive | June, 2019

47-ми ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА 2019 – ,,ВЕЛИНГРАД БЛАГОСЛОВЕН И ВЕЧЕН ” ,,БЪДИ АКТИВЕН”

 47-ми ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА   2019 – ,,ВЕЛИНГРАД  БЛАГОСЛОВЕН  И  ВЕЧЕН ”  ,,БЪДИ АКТИВЕН”

Прочети Коментарите са изключени!

Решение ПК-02-ЕО/2019Г.

РЕШЕНИЕ ПК-02-ЕО/2019Г.  

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на  с.Рохлево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 977от 08.11.1988 г. от Председателя на  ИК на ОбНС- Велинград. Със заявлението се иска допълване , поправка и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно -допълване , поправка и оцифряване  на кадастралният план на с. Света Петка , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 1198 от 24.11.1989 г., на Председателят на Общински народен съвет гр. Велинград           Планът се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Пашови , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 663 от 17.10.1961 г.           Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община Велинград. Заинтересованите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Кръстава  , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 664 от 17.10.1961 г.           Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с писмо с изх.№ 10-00/157/19.06.2019г. от община Велинград за инвестиционно предложение с изх.№ ПД-01-117-/37/19.06.2019г. на регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик и вх.№344/24.06.2019г. на кметство с.Драгиново.           Отностно-Инвестиционно предложение „ Пречиствателна станция за отпадачни води – Велинград и трасе за довеждащ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            с Решение  № 140/30.05.2019 г. на Общински съвет- Велинград , с което дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Света Петка, общ. Велинград.         С проекта се [...]

Прочети Коментарите са изключени!