Archive | August, 2019

Покана за консултации за състав на секционни избирателни комисии

ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ, ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за сформиране състава на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1198

З А П О В Е Д № 1198 Велинград,  28.08.2019 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 3 от Изборен кодекс във връзка с чл. 43, ал. 1 от ИК, чл. 398 и чл. 18, ал. 1 от ИК, писма на кметове и кметски наместник О П Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1197

З А П О В Е Д № 1197 гр. Велинград, 28.08..2019 г.      На основание чл. 8, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от Изборен кодекс, чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 9, ал. 8 от ИК, чл. 396 и чл. 398 от Изборен кодекс, Указ № 163 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 31-00/137 от 28.08.2019 г.       СЪОБЩЕНИЕ ЗА КМЕТСТВА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ОБЩИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 Г. (ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ)         ДАННИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С § 153 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ИК НА КМЕТСТВАТА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № РД 05 -138

Заповед № РД 05 -138 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1179/23.08.2019г.

Образуване на секции в заведения за социални услуги

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 191 /23.08.2019г.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 11, ал. 1, т. 3 от НРУТДУПСОТД, и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 190 /23.08.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, т. 18, т. 19 от НРУТДУПСОТД и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 2 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-08-23

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник. РЕШЕНИЕ № 190 Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Али [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1178/23.08.2019г.

Образуване на секции 

Прочети Коментарите са изключени!