Archive | September, 2019

РЕШЕНИЕ № 214/19.09.2019г.

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:               [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 213/19.09.2019г.

       На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 212/19.09.2019г.

             На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1  и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 211/19.09.2019г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 210/19.09.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 209/19.09.2019г.

Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6,7,8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 208/19.09.2019г.

 На основание: чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 207/19.09.2019г.

 На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1.Разрешава изработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 206/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 205/19.09.2019г.

            На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.129, ал.(1) от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!