Archive | December, 2019

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

  Дата   Място   Културна  проява     Организатор/и   ЗА Контакти ЯНУАРИ   01 .01.2020г. гр.Велинград кв.Чепино – пл. ,,Македония, ,,Нова година, добре си дошла и много години здрави и мирни за теб Велинград”- новогодишни хора Народни читалища и Община Велинград  chitalishte_chepino@abv.bg  01. 01 .2020г.   гр.Велинград Художествена галерия Първи етаж Художествена галерия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Решение

Решение по адм.д.1282-19г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г.

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1990/13.12.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790 – „за Жилищно строителство“ в кв.27 по плана на с.Драгиново, община Велинград.         С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 ГОД. ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 ГОД.  ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ,  ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2019 Г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

ОТЧЕТ  НА   ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №63

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110 ал.1 т.5, чл. 124а ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №62

На основание чл.21, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68. ал.1 от ЗСВ, във връзка с Писмо  /Вх.№512-04.10.2019 г./ на Окръжен съд –Пазарджик,   Писмо  /Вх.№509-01.10.2019 г./ на Апелативен съд – Пловдив  и след проведеното  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!