Archive | January, 2020

ОБЯВА ЗАПОВЕД №137/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 ОБЯВА ЗАПОВЕД №137/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград        1. На 19.02.2020 година от 11:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №136/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 ОБЯВА Заповед №136/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград   1. На 19.02.2020 година от 10:30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35  ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград          1. На 19.02.2020 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад избор съдебни заседатели

Доклад избор съдебни заседатели

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад на ПК ”ЗПКОНПИ”

ДОКЛАД ПК ‘ЗПКОНПИ’

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Декември 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №77

Заповед № 77 от 23.01.2020 г. на Кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1988/13.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XI-8916 в кв.391 по плана на гр.Велинград.          С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 58/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1207 в УПИ I-„За озеленяване”  в кв. 571 по плана на Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулацията, [...]

Прочети Коментарите са изключени!