Archive | February, 2020

Обявление

    На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 72/22.01.2020 г. на Кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект  – ПУП-ПЗ ново строителство на сгради в съответствие с отреждането на у.п.и. № IV-38, кв. № 4, по плана на с. Алендарова.          Целта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №303/21.02.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-856,1237 в кв.94 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 72/22.01.2020 г. на Кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект  – ПУП-ПЗ ново строителство на сгради в съответствие с отреждането на у.п.и. № IV-38, кв. № 4, по плана на с. Алендарова.          Целта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Делегирани бюджети 2020 г.

БЮДЖЕТ – 2020 – ОБРАЗОВАНИЕ – разпределение на средствата по формули Заповед за формули и правила за 2020 Формули и правила за разпределение на средствата получени по ЕРС за 2020

Прочети Коментарите са изключени!

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ МАРТ 01.03.2020 г. гр.Велинград Художествена галерия Първи етаж Художествена галерия- Авторска  изложба Втори етаж Художествена галерия – Родопски пейзажи  от фонда на галерията Художествена галерия Велинград bramanu@abv.bg 01.03.2020 г. гр.Велинград кв.Каменица пл.,,ОРИЩЕТО” 18.00ч. кв.Чепино пред хотел ,,Клептуза” 19.00ч. Сирни Заговезни  / Гаганица / -празник на  всеобщото опрощение Народни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър таксиметров превоз

Регистър таксиметров премоз 

Прочети Коментарите са изключени!

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за четвъртото тримесечие на 2019г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!