Archive | May, 2020

Уведомление до г-жа Наталия Радева

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 815

Заповед 815 от 26.05.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 814

Заповед 814 от 26.05.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 813

Заповед 813 от 26.05.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 812

Заповед 812 от 26.05.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 811

Заповед 811 от 26.05.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 717

Заповед № 717

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №795

Заповед №795  Методология към зап. 795 – ДГ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4683 от 19.05.2020 год. от Мехмед Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4684 от 19.05.2020 год. от Ахмед  Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите [...]

Прочети Коментарите са изключени!