Archive | February, 2021

Заповед №258-24.02.2021

 Заповед № 258-24.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №257-24.02.2021

 Заповед №257-24.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПРОЦЕДУРИ   И   ДЕЙСТВИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.  Приложение №12- свали тук! 20.03.2021 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Четвърто тримесечие на 2020г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВА

Прочети Коментарите са изключени!

Възможност за проверка на номер и адрес на избирателна секция

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 04 .04. 2021 г. На интернет адрес:  https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване. Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429. Номерът [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №186/15.02.2021г за определяне места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕЕ 2020 г.

Годишен отчет ЗЕЕ 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.

Oбявление Доклад по указ Мотиви съответно доклад нови Наредба за спортните клубове  Предварителна цялостна оценка на въздействие Проект – отмяна Резюме на цялостна оценка на въздействието  Справка предложения  - Публикувано на 19.03.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!