Archive | January, 2022

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ през 2021 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 9 1 9 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 0 0 0 От фирми [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8 С П И С Ъ К                        НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Стоилка Димитрова Бакарска 15,00 Дезинфектатор С класираният кандидат за персонал № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта. [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

  Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 в сградния фонд на социална услуга, делегирана от държавата дейности на територията на община Велинград, а именно ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДБУ -2 ВЕЛИНГРАД, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №108/26.01.2022г

ЗАПОВЕД №108/26.01.2022г забрана на паша Община Велинград 2022

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №107/26.01.2022г

ЗАПОВЕД №107/26.01.2022г забрана на паша Юндола 2022

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №106/26.01.2022г

ЗАПОВЕД №106/26.01.2022г забрана на паша Алабак 2022

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №105/26.01.2022г.

ЗАПОВЕД №105/26.01.2022г. забрана на паша Чепино 2022

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №95/24.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-изменение регулация на УПИ V, VІ, VІІ, VІІІ-260, ІХ, Х и ХІ, кв.3 и на улица с о.т.№ 140-141 и образуване на нови УПИ V-181, VІ-182,595, VІІ-531, VІІІ-260, ІХ-183,185,599,600 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №96/24.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-654 в кв.74 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!