Archive | March, 2022

Заповед 441

Заповед 441_30.03.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 433

Заповед 433 -29.03.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 432

Заповед 432 _29.03.2022

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.5 УПИ III-18 “За ЖС,магазин за хранителни стоки,кафе-бар и заведение за бързо хранене,с.Света Петка, Община Велинград

Заповед кв.5 УПИ III-18 “За ЖС,магазин за хранителни стоки,кафе-бар и заведение за бързо хранене,с.Света Петка, Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.2071 УПИ I-3622 “За къща за гости – апартаментен тип,търговия,услуги,басейн и сауна” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.2071 УПИ I-3622 “За къща за гости – апартаментен тип,търговия,услуги,басейн и сауна” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.117 УПИ XI – 2565″За производство , детски увеселителен център,търговия и спорт” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.117 УПИ XI – 2565″За производство , детски увеселителен център,търговия и спорт” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 412/25.03.2022 г

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д   № 412/25.03.2022 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 411/25.03.2022 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 411/25.03.2022 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 410/25.03.2022 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 410/25.03.2022 г.           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!