О П И С на необходимите видове дейности по реконструкциите на зелените площи по т.ІІІ.1.

І.Общо състояние на зелените площи в града

С малки изключения – за обекти, ремонтирани през 1978г. и за 40-год.на града- за всички останали, тъй като са изградени през 50-60-те год., са необходими основни ремонти  на планировка, ВиК, растителност, бордюри, настилки, пейки и пр.(справка – анализ на зелената система, февр.08 г.)

Етапи на реконструкциите:

1.Изработване на проект за всяка площ, с който да е обоснован различният й облик – планировка, растителност, декоративни елементи и да не се допускат самодейни допълвания, само защото някой е видял, че има празна полянка;

2.Съвременните системи за поливане предлагат различни програми според специфичните нужди – потъващи хидранти, капково напояване, оборотно използване на водите при водни ефекти(а също на изтичаща от чешми вода), сензори за дъжд, регулиране според типа на растителността и пр., с които се пести труд, вода, време за дейности, които не могат да се механизират, като същевременно растителността получава оптимална влага за развитието си;

3.Настилката е един от силните декоративни елементи, който при правилно използване може да направи от всяка площ уникат, освен необходимостта й за предпазване зелената площ от ерозия и улеснение за преминаване;

4.При растителността трябва да се избягват грешките при създаването им – прекалена гъстота, еднообразие на видовия състав(вдигаш глава над настилката и не знаеш къде се намираш – смърч, бреза, бор, липа), кампанийно засаждане с това, което ни е под ръка и е по-евтино, при някоя годишнина или инициатива;

5.Различните декоративни и архитектурни елементи – пейки, перголи, водни площи и ефекти, пластики, са другият елемент, допринасящ много за неповторимостта и очарованието на всяка площ;

Но само точното съчетание от всичко това би направило от зелените площи място, изпълнено с живот и даващо живот.

ІІ.Реконструкции по обекти

1.Буков дол – УПИ ІІ, кв.373

По спечелен конкурс към МОСВ през 2004г., съществуващо на тази площ сметище е почистено, изорано, затревено, засадени са дървета и храсти, положени са бетонови бордюри, опесъчени са алеите, направена е ниска декоративна дървена оградка за предпазване от животни и преминаване с каруци, монтиран е хидрант за поливане, назначена е работничка по ПВЗ, но през следващата година обектът е изоставен.

НД: презатревяване, засаждане на дървета и храсти, полагане на настилка, поставяне на детски съоръжения и пейки, ограждане с ниска дървена декоративна оградка/ с материал от общината/, назначаване работник по ПВЗ;

2.Сярна баня – кв.423, пл.№7724

НД: проект за ландшафтно оформяне,  водопроводна система за поливане,  полагане бордюри и настилка, презатревяване, декоративна растителност, осъвременяване на детската площадка;

3.Финансово – УПИ V, пл.№2080 кв.408

НД:изработване ландшафтен проект за цялостно преустройство – водни каскади, водопади край стълбище, подмяна водопроводна система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, пейки, декоративни елементи, реконструкция на детската площадка, WC;

4.Шулев- УПИ ХХ – 2142, кв.221

НД: подмяна водопроводна система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, пейки;

5.бул.Съединение Чепино- Каменица – ул.регулация

Състояние: от едната страна по цялото протежение липсва водопровод за поливане, бордюрите са ниски и не може да се задържат водата и торовете, основна преработка на площите не е правена от над 20г. и пр.

НД: проект за водопровод и растителност  – изграждане съвременна система за поливане, повдигане на бордюрите, ремонт на настилката, презатревяване, внасяне растителност, определяне на места за поставяне на пейки и декоративни елементи, чешми;

6.Дворец – УПИ VІІ-1981, кв.198

НД: изработване ландшафтен проект за цялостно преустройство, подмяна водопроводна система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, декоративни елементи, осъвременяване на детската площадка, декоративна ограда;

7.лес.Дворец– УПИ VІІ-1981, кв.198

Осъвременяване проекта от 1985 г.- допълнителни хидранти, растителност, презетревяване, декоративна ограда, чешма, декоративни елементи, WC;

8.Женска баня – УПИ ІІ и ІV- 2850, кв.156

Довършване на дейностите по проекта от 2004 г.;

9.СКК – УПИ ХVІІІ- 7037, кв.361

НД: изграждане съвременна система за поливане, полагане на бордюри, ремонт на настилката и водната площ, презатревяване, внасяне растителност;

10.Битов комбинат – кв.134

Презатревяване, растителност- проект и засаждане;

11.Вельова баня – УПИ ХVІ – 3344, кв.414

НД: изработване ландшафтен проект за цялостно преустройство/ изп.проект от 2001г./,  водопроводна система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, декоративни елементи, осъвременяване на детската площадка, декоративна ограда, укрепване подпорната стена към реката, WC, паркинг;

12.Младежки парк – УПИ ХІV – 7722, кв.414

Укрепване подпорната стена към реката, полагане на хидранти, презатревяване, растителност по проект, декоративни елементи, картинг, декоративна ограда;

13.Елбрус – УПИ Х и ХІІ, кв.420

Допълнителен хидрант, презатревяване, засаждане храсти;

14.бул. „Хан Аспарух”- улична  регулация

НД: изграждане съвременна система за поливане, повдигане на бордюрите, ремонт на настилката, презатревяване, внасяне храсти, почвопокривни, подмяна на някои от липите, декоративни елементи;

15.ул. „Димитър Талев”- улична регулация

НД: изграждане съвременна система за поливане, повдигане на бордюрите, премахване на стара и суха растителност, резитба на закелевели храсти, презатревяване, внасяне растителност-дървета и храсти, пейки;

16. Бачо Киро – УПИ ХІ – 6496, кв.172

НД: изработване ландшафтен проект за цялостно преустройство, водопроводна система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, декоративни елементи, осъвременяване на детската площадка, ремонт на каменната ограда;

17.Профсъюзи – УПИ І – 7117, кв.147

Презатревяване, внасяне многогодишни цветя;

18.Стар съвет – УПИ ХІ- 6590, кв.148

Презатревяване, внасяне почвопокривни, храсти;

19.Община – УПИ ХІ – 6450, кв.141

Подмяна на някои храсти, допълване с многогодишни цветя;

20.Поща – УПИ Х – 3196, кв.141

Преместване павилиона за закуски до старата сграда на пощата, осигуряване „гръб” на статуята с подходяща растителност, възстановяване на: розариума с допълване на сортове рози и щамбови рози и ”японския” кът с пиериса и рододендроните, изолацията с подрязана лавровишня, къта с треви ; презатревяване;

21.Градина  Лъжене – УПИ ХХХV, кв.141

Ремонт/възстановяване на водопровода за поливане, ремонт на водопроводната/канализационна инсталация на чешмичката, ремонт на хлътналата настилка; ремонт на стълбите – направата им с шир. 40 см и Н- 12 см и контрастно оцветяване на кантовете ; презатревяване; възстановяване на слънчевия часовник от 1997 г. с постоянна цифрова мраморна декоративна част и отвън цветя, подмяна на сухи храсти с подходяща растителност, допълване горната част с щамбови дръвчета-  тя да остане като една постоянна цветна експозиция; замяна на 40 бр.стари пейки с нови- комбинация от чугун и дърво;

22.Черква  Лъжене – УПИ VІ – 7127, кв.133

Презатревяване, внасяне на многогодишни, храсти, почвопокриви;

23.Бор- Балинов – УПИ Х- 6840, кв.143

Възстановяване на хидранти, преместване на някои от вибурнумите на др.място, засаждане на подходящ жив плет;

24.Бор- В.Пеева – УПИ Х- 2621, кв.178

Възстановяване на хидранти, презатревяване, подмяна и оформяне на някои храсти, допълване с многогодишни цветя;

25. Бор- скатове – УПИ Х – 7300, кв.178

Изпълнение на проекта от 1987 г.-възстановяване на хидранти, презатревяване, засаждане на храсти, допълване с многогодишни цветя, алпинеуми и детски площадки- от дърво и дървени декоративни елементи;

26.Гара  Лъжене – УПИ ІV – 7104, кв.107

Ремонт на водопроводната система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, декоративни елементи, осъвременяване на детската площадка, поставяне нови пейки;

27.Содаджиево – УПИ VІ – 7106, кв.142

Ремонт на водопроводната система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, храсти, многогодишни, декоративни елементи, осъвременяване на детската площадка, поставяне нови пейки;

28.Бензиностанция – УПИ І – 7105, кв.142

Презатревяване, засаждане храсти;

29.Входна  артерия – улична регулация

Възстановяване хидранти, полагане бордюри, почистване храсти, засаждане растителнаст;

30.Бучково – УПИ ІІ – 7297, кв.130

Презатревяване, засаждане храсти;

31.Детски  ясли – УПИ І – 4167, кв.70

Ремонт на водопроводната система, презатревяване, полагане бордюри и настилка, декоративна растителност, декоративни елементи, осъвременяване на детската площадка, поставяне нови пейки;

32.Детско отделение- УПИ VІІІ – 7277, кв.65

Ремонт/възстановяване на чешмата и настилката, презатревяване, растителност;

33.Градска поликлиника – УПИ ІІ – 7276, кв.65

Реконструкция на растителността- премахване на гъсто засадени, наторяване, храсти, почвопокривни;

34.Фоте – УПИ ІІ- 4472, кв.65

Наторяване, засаждане жив плет, многогодишни цветя;

35.Столова Чепино – УПИ ХVІІ – 7285, кв.660

Ремонт чешма и настилка, наторяване, засаждане храсти и многогодишни;

36.Осми  март – УПИ І – 7014, кв.57

Проект за реконструкция – водопровод, бордюри, настилки, наторяване, растителност, ограждение и осъвременяване на детските площадки, пейки, WC;

37.Зелен  пояс – УПИ І – 7253, кв.385

Полагане бордюри, настилка, наторяване, храсти, многогодишни, жив плет;

38.Център  Чепино – УПИ І , кв.32

Допълване с плачуща черница и туя;

39.Зала  на  мира – УПИ VІІ, кв.32

Допълване на жив плет и декоративна група, направа на декоративни елементи;

40.Скат  поп – УПИ – VІІІ – 7225, кв.13

Почистване на растителността, ремонт хидрант;

41.Скат  рейс – УПИ ХІ – 7236, кв.15

Почистване на растителността, ремонт хидрант;

42.Тежка  промишленост – УПИ V – 7228, кв.14

Полагане на настилка, декоративни елементи край чешма, растителност;

43. парк Клептуза – УПИ VІ – 7229, кв.394

Реконструкция на подхода, детската площадка, подходящи видове, WC;

44.Бистрица – УПИ І – 6807и VІІІ, кв.390

По спечелен конкурс към МОСВ през 2004г., съществуващо на тази площ сметище е почистено, изорано, затревено, засадени са дървета и храсти, опесъчени са алеите, направена е ниска декоративна дървена оградка за предпазване от животни и преминаване с каруци, монтирани са хидранти за поливане, назначена е работничка по ПВЗ, но през следващата година обектът е изоставен.

НД: презатревяване, засаждане на дървета и храсти, полагане на настилка, поставяне на детски съоръжения и пейки, ограждане с ниска дървена декоративна оградка/ с материал от общината/, назначаване работник по ПВЗ;

45.Калъчев  мост – улична регулация

По спечелен конкурс към МОСВ през 2004г., съществуващо на тази площ сметище е почистено, изорано, положени са бордюри, затревено, засадени са дървета и храсти, направена е ниска декоративна дървена оградка, назначена е работничка по ПВЗ, но през следващата година обектът е изоставен.

НД: полагане на хидранти, презатревяване, засаждане на дървета и храсти, поставяне на пейки, ограждане с ниска дървена декоративна оградка/ с материал от общината/, назначаване работник по ПВЗ

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply