Сесия 2011-11-11

ДНЕВЕН РЕД:

11.11.

  1. Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград. , РЕШЕНИЕ №2
  2. Избор на Заместник председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №6,  РЕШЕНИЕ №5 РЕШЕНИЕ №4РЕШЕНИЕ №3
  3. Избор на  временна комисия за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №7
  4. Освобождаване от длъжност на ликвидатор «Стройком в ликвидация» ЕООД. РЕШЕНИЕ №8
Коментарите са изключени!