Сесия 2012-01-13

ДНЕВЕН РЕД

13.01

  1. Изменение на Решение № 11/05.12.2011 г., взето с Протокол № 3, относно избор на постоянни комисии към ОбС Велинград. РЕШЕНИЕ №1
  2. Избор на ВрИД Кмет на Кметство Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2
  3. Обсъждане  финансовото състояние на “ВКТВ” ЕООД гр. Велинград и отговорността на управителя във връзка с него, както и избор на ВрИД Управител на «ВКТВ» ЕООД Велинград.  РЕШЕНИЕ №3
  4. Избор на ВрИД контрольор на «ВКТВ» ЕООД Велинград. РЕШЕНИЕ №4
  5. Определяне на комисия за извършване на проверка  в „МБАЛ –Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №5
Коментарите са изключени!