ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 3 ДЕКЕМВРИ

                                Уважаеми Госпожи и Господа,

     На 3 декември отбеляваме Международния ден на хората с увреждания. Денят е официално обявен през  1992 г.  от Генералната асамблея на ООН, а неговата основна цел се изразява в  постоянната мотивация на  политиците и институциите да предприемат възможно най-ефективните  действия, с които да се гарантира достъп до общата архитектурна среда на хората с увреждания,  достъп  до общообразователната система,  до общия пазар на труда, до информация, до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.  Посланията на този ден трябва да бъдат насочени  върху човека, неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел на политики към хората с увреждания, който  България и българските общини  следват. Всички ние знаем, че тези хора се нуждаят от особено внимание, което трябва да бъде насочено към  създаването на условия, така че те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, каквито имат хората без увреждания- условия на абсолютна равнопоставеност- трудна, но не и незипълнима задача.

    Въпреки че всички ние, подкрепяйки и работейки по ключови програми и мерки, полагаме явни  усилия  за промяна на  негостоприемната социална среда, все още обществото ни дължи много на хората с увреждания.  Дължим подкрепа и рабирателство в премахването на бариерите, с които се сблъскват в нелекия интеграционен процес като най-важното, на което мисля, че се научихме е не да говорим ЗА тях, а да говорим С тях!

     ОбС-Велинград  открито заявява обществена воля  за осигуряване на високи стандарти за защита на хората с увреждания и създаване на условия за пълноценното им участие във всички сфери на обществения живот като взаимно си пожелаваме напредък в осъществяването на заложените амбиции! В ден като днешния, въпросът: ‘Доколко успяваме да отвърнем на потребностите на своите съграждани‘ звучи с още по-голяма сила! Всички ние желаем отговора на този въпрос да носи положителен заряд , затова в своята работа  се ръководим от правото на гражданите да имат по-високи стандарти и качество на живот.

Желая на всички  здраве и  силен дух като Ви благодаря за търпението и разбирането!

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД

                                                                                                                 /Дияна Кехайова /

Все още няма коментари.

Leave a Reply