ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1. Документация  тук.

2. Обявление  за поръката  тук.

3. Решение  тук.

4. Въпроси и отговори тук и тук.

Коментарите са изключени!