СПО – Разрешително за водовземане от минерални води – Хотелски комплекс в УПИ-І, кв.1

Информация за Разрешително за водовземане от минерални води – Хотелски комплекс в УПИ-І, кв.1 сизх. № 004-08-21/ от 28.02.2013г. тук.

Коментарите са изключени!