МРРБ стартира за втори път информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Велинград

О Б Щ И Н А       В Е Л И Н Г Р А Д

4600 гр. Велинград, бул.“Хан Аспарух” № 35, тел.: 0359-5-21-15 и 5-21-17, вътр. 254

 

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

На 05 юни 2013 год. (сряда) от 16.00 часа в Голямата зала на община Велинград

Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира провеждането на  информационната кампания по проект:

„Енергийно обновяване на българските домове“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ по оперативна програма „Регионално развитие”.

Презентацията ще се представи от: – ЕКСПЕРТИ НА МРРБ – СОФИЯ

ПРИСЪСТВИЕТО  НА  ВСИЧКИ ДОМОУПРАВИТЕЛИ  Е  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !

Желателно е и присъствието на всички граждани,

които живеят в многофамилни жилищни сгради!

Благодарим предварително за участието!

 

МРРБ стартира за втори път информационна кампания

по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Велинград

05 юни 2013 г.

 

     За втора поредна година Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 –2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Информационни дни по проекта в гр. Велинград ще се проведат в периода 05 – 06 юни 2013 г. на следните локации:

- 05 юни – пред сградата на община Велинград, от 16:00 до 19:30 часа

- 06 юни – пред сградата на община Велинград, от 16:00 до 19:30 часа

 

    В пролетната информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на която ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата.

Срещата ще се проведе на 05 юни от 16.00 часа в Голяма зала на община Велинград.

    Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРРБ ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

    Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.

     Информационните дни по проекта ще се проведат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

     Към 29 май 2013 г. са подадени 220 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 122 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 6 града няма подадени заявления – Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.

     Най-много са подадените заявления в София – 60, следват Пловдив и Бургас – 15, Благоевград -14, Варна – 13, Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район – 27; Северозападен – 11, Северен централен – 18, Югозападен – 29, Югоизточен – 25, Южен централен – 50.

 

Допълнителна информация

 

     Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.

     В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

За допълнителна информация:

Александра Янкова

МАГ Адвъртайзинг

тел: 0895 770 753

Alexandra.yankova@mag.bg

     
Коментарите са изключени!