Сесия 2013-06-06

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие” за „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура и градските агломерации”. РЕШЕНИЕ №194

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                            /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!