Ръководството на Общинска администрация Велинград работи за повишаване капацитета на служителите си

  Община Велинград стартира проект за повишаване капацитета на общинските служители. На 15-ти май тази година администрацията подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез фонд „Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“.

   Целта на проекта е подобряване на ефективността на работата в община Велинград. В изпълнението на проекта ще бъдат обхванати всички служители на администрацията в различни дейности и обучения. Стойността на проекта е 89 269,90. В първия модул е предвидено обучение в Института по Публична Администрация на теми „Превенция на корупционния риск“ и „Практически умения за деклариране и  управление на конфликт на интереси“. 35 служители вече преминаха обучение в град Банско от модул „Международна комуникация, толерантност и антидискриминация“.

   Освен това в изпълнение на проекта 40 общински служители участваха в обучение в град Несебър по подобряване на ключови компетентности. От първи октомври стартира и последният етап от обучението –„Езикови умения“- разговорен английски език, за 30 служители на администрацията до 28-ми февруари 2014 година. С този проект ръководството цели да повиши качеството на предлаганите услуги в администрацията и подобри работата и административният капацитет на служителите си.

Коментарите са изключени!