Протокол № 1 за “Избор на изпълнител на строително монтажни работи по проект: “Ремонт, обновяване и оборудване на “МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД”"

1. Протокол № 1 тук.

2.Протокол № 1 за “Избор на изпълнител на строително монтажни работи по проект: “Ремонт, обновяване и оборудване на “МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД”" тук и  тук.

Коментарите са изключени!