Новият зам.кмет в Община Велинград е Даниела Салкина

С трудов договор  номер 53 от 23.09.2013  е назначен нов зам.кмет на община Велинград с ресор Евроитеграция и обществени поръчки. Със заповед на кмета Иван Лебанов в администрацията поста поема Даниела Салкина. До този момент Салкина заемаше длъжността директор на Общинско предприятие ”Туристически информационен център”  Велинград, които се занимава с редица обществени дейности и изготвяне на документи за европроекти. Новата дама в управлението е родена на  31-ви декември 1967 година. Завършила „Технически университет“ Варна, магистърска степен Електроинженер „Изчислителна Техника”. Даниела Салкина е  участвала  в разработване на „Общински план за развитие на Община Велинград 2007 -2013”, била е външен оценител в база данни на проектни предложения по Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013. Обучител курсове „Компютърна грамотност” , „Операционни системи” , “Офис приложения”. Притежава сертификати за за владеене  ” Windows NT”, ”Администратор ORACLE”. Новият зам.кмет е и  досегашен член на Съвета по туризъм към Община Велинград.  С дългогодишният й опит в сферата на евро програми и проекти Даниела Салкина ще бъде полезна на администрацията по изработване и ръководство на нови такива.

Коментарите са изключени!