Община Велинград участва в проект „Висока ефективност“

   Общините Велинград и Стрелча участват в проект „Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и община Велинград“. Бенефициент по проекта е община Стрелча, а партньор велинградкста администрация. Проекта е финасиран по ОП „Административен капацитет“, съфинсирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Специфичните цели на проекта са ефективно функциониране на администрацията, подобряване управлението на човешките ресурси, повишаване квалификацията на служителите. Сред целите на проекта е и оптимизацията на структурите на двете общински администрации за постигане на висока ефективност на общинските звена и недопускане на дублиращи се функции. С участието си в този проект община Велинград цели подобряване на организацията, работните процеси и администрирането на общинските служители за постигане на висока ефективност в администрацията. Изпълнението на проекта „Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и община Велинград“ ще доведе до цялостно повишаване качеството на обслужване на над 50 700 ползватели на административни услуги.

Коментарите са изключени!