Върховният административен съд потвърди решението на КЗК в полза на община Велинград

     Решението на Кoмисията за защита на конкуренцията от месец по казуса  Грашево август бе потвърдено и от Върховния административен съд. Припомняме производството бе образувано е по жалба на фирма ДЗЗД ”Инфра ПВ ” ДЗЗД , която не се пребори на конкурса за обществена поръчка. Същата обжалва избора на фирма “Каро Трейдинг”ООД от  община Велинград, като незаконосъобразен. По късно КЗК излезе с решение, което “Инфра ПВ ” отново обжалва пред ВАС. На 14-ти ноември съда излезе с решение според което процедурата е прозрачна и проведена законосъобразно, а фирмата “Каро Трейдинг”ООД, избрана от общината ще работи по проекта. Предмета на обществената поръчка е : „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Грашево, община Велинград” по две обособени позиции, всяка с по 2 подпозиции. Те касаят реконструкция на довеждащия водопровод от резервоара над Грашево и водопроводната мрежа на селото, на довеждащия водопровод от м. „Мемов камък” до водоема на Грашево, и в участъка от разпределителната шахта до махала „Мечо Корито”

Коментарите са изключени!