Асен Мастев: „Искрени благодарности на кмета на Община Велинград и екипа му“

      Кметът на с. Грашево благодари на кмета на Община Велинград Иван Лебанов за финализирането на дългосрочния казус с водопровода в селото. Днес градоначалникът официално подписа договор с фирмата изпълнител по проекта „Каро Трейдинг“ ООД. На 14-ти ноември Върховен административен съд излезе с решение, според което процедурата е прозрачна и проведена законосъобразно, а фирмата “Каро Трейдинг” ООД, избрана от общината ще работи по проекта. Предметът на обществената поръчка е : „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Грашево, Община Велинград” по две обособени позиции, всяка с по 2 подпозиции. Те касаят реконструкция на довеждащия водопровод от резервоара над Грашево и водопроводната мрежа на селото, на довеждащия водопровод от м. „Мемов камък” до водоема на Грашево и в участъка от разпределителната шахта до махала „Мечо Корито”. В присъствието на медии от града Лебанов и собственика на фирмата Красимир Караиванов подписаха договора за изпълнение. Караиванов обеща, че след провеждане на необходимите законови процедури строително-монтажните дейности ще започнат рано на пролет. Крайният срок на договора е 2015 година. Освен това фирмата изпълните пое и ангажимента да осигури работни места за жителите на Грашево по време на изпълнението по проекта.  Така завърши дълговременното обжалване на обществената поръчка,  а догодина жителите ще имат нов водопровод.

Коментарите са изключени!