Иван Лебанов: “За обновяване на спирките, но в никакъв случай за поставяне на търговски обекти“

Иван Лебанов - Кмет на Община Велинград

Кметът на община Велинград Иван Лебанов поиска оттегляне на точка 5 от днешното редовно заседание на общински съвет Велинград. Точката касае „изменение и допълнение на решение номер 3558 от 31.10.2013 г.“. Става дума за реновиране на съществуващите спирки на градския транспорт, които ще бъдат двумодолни с търговски обекти. Поради неясния текст решението бе изтеглено, а градоначалникът изрази своето явно несъгласие с наемната цена и с поставяне на търговски обекти, не на спирките, а в центровете на кварталите Чепино, Лъджене и Каменица. Лебанов заяви, че твърдо стои за обновяване на спирките на градския транспорт, но не и за поставяне на обекти с цел генериране на приходи в централни части на град Велинград. Още повече политиката на общинска администрация цели да обслужва не нечии бизнес интереси, а тези на обществото и гражданите на община Велинград. Градоначалникът застава зад своята позиция, като проектното решение ще бъде допълнително разгледано, ще се търсят реални условия за индексиране на наемна цена, както и допълнителни уточняващи целта на фирмата параметри, заключи Лебанов.

Коментарите са изключени!