Сесия 2013-12-09

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Велинград с настъпилите допълнения и корекции. РЕШЕНИЕ №405

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:          /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!