Уведомление от “ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС” ООД, гр. София, ПК 1164, ул. “Митрополит Кирил Видински” № 8, Ет. 2, Ап. 2 за “РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО – Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир Доспат” – Садкова инсталация “Еко Инженеринг”

     Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инж. Николай Кисьов за “РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО – Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир Доспат” – Садкова инсталация “Еко Инженеринг” в акваторията на язовир Доспат, землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик с Вх. № 028-04-1057 от 03.12.2013г. тук и тук.

Коментарите са изключени!