Кметът на Община Велинград Иван Лебанов против повишаване заплатите на съветниците

Иван Лебанов - Кмет на Община Велинград

На редовното заседание на Общински съвет Велинград за месец януари общинските съветници взеха решение да увеличат работните си заплати. Решението не бе подкрепено единствено от групата на БСП. Кметът на Община Велинград Иван Лебанов обаче ще върне за преразглеждане решението им с редица мотиви опровергаващи нуждата им от по-високо заплащане и наложителни финансови стабилизации в други сектори. Припомняме според чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА, кметът има право да върне за ново обсъждане нецелесъобразните актове на общински съвет. По време на икономическа криза, при 30 процентна безработица за община Велинград е най-малко нередно заплатите на съветниците да се повишават. Освен това според него общинските съветници не са представили параметри, за това от къде ще дойде финансирането за по-големите им заплати, тъй като възнагражденията се формират от бюджета на общината. Градоначалникът заяви и, че не е възможно служители на общинска администрация да работят по 8 часа и да получават по-ниски заплати от тези на съветниците. Той допълни, че в администрацията има служители, който получават брутна заплата под 360 лв., която не е актуализирана от 2009-та година. Заплатите на общинските служители, който работят 24 дни полагат подписите си на важни документи, за който носят наказателна отговорност, за разлика от колектива на общински съвет, който искат същото заплащане.„Не смятам, че е морално и справедливо от тяхна страна“ — допълни кмета. Това е и размера на възнаграждението, което искат съветниците. Заплатите на местния парламент се формират на база тези на администрацията. В тази връзка градоначалникът        заяви, че желае решението да бъде преразгледано, тъй като обема работа на съветниците е далеч по-малък от този на служителите на администрацията, за да бъде заплащането им същото или по-високо. Ниски са и заплатите в здравния сектор, поддържан от общината. Нужда от повишение на възнаграждението имат и       медицинските работници в учебните заведения, който също са ангажирани 8 часово. Тъй като заплатите на съветници трябва да идват от общинската хазна да е ясно и категорично от къде ще става това, при условие че общинските приходи намаляват. Нужда от повече пари имат и работниците в общински звена, социални институции, културни институции и други. С така формулираните доводи Лебанов има намерение да върне решението на съветниците още при входирането му през следващата седмица. Кметът Лебанов предлага проблема да се разгледа с приемане на бюджета на 12.02.2014 за да може всички заинтересовани страни поддържани от общинския бюджет да изразят мнение.

Коментарите са изключени!