РЕШЕНИЕ №53

ОТНОСНО: Именуване на улици в кв.”Анезица”.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Именува както следва: -улица с ос.т. от №2704-2703-2693-2694-2695-2696-2697-2698 – улица „Синчец”. -улица с ос.т. от №2693-2700-2701-2711-2728-2729-2730 – улица „Жасмин”. -улица с ос.т. от №2715-2714-2713-2712-2730-2731-2733 – улица „Анезица”. -улица с ос.т. от №2731-2721-2720-2719-2718-2717-2716 – улица „Изгрев”. -улица с ос.т. от №2724-2723-2722-2726-2727-2733 – улица „Мура”. -улица с ос.т. от №2700-2699-2698 – улица „Явор”. -улица с ос.т. от №2696-2699 – улица „Лилия”. -улица с ос.т.от №2701-2702 – улица „Тинтява”.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.12.2011г., Протокол №4, точка 27 от дневния ред, по вх.№669/28.11.2011г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply