Сесия 2014-02- 24

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Разглеждане на Решение №8/30.01.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №55

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                                                                                                                               /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!