Приемане на схема за разполагане на търговски обекти – маси и колички /без павилиони/ и редът за тяхното отдаване под наем

Скица тук.
Коментарите са изключени!