Проект за решение за изменение на Решение № 96 от 23.02.2012г

Проект за решение за изменение на Решение № 96 от 23.02.2012г. тук.
Коментарите са изключени!