Приключи проект ,, Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи с увреждания” на Община Велинград

           Окончателно приключи проект ,, Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи с увреждания” на Община Велинград на стойност 1055921,07 лв. Това е поредния проект в социалната сфера за деца с увреждания. Чрез проекта ще бъде предоставена услуга на 20 деца, които са в домове в други региони на страната. Целта е децата от община Велинград и Област Пазарджик да бъдат включени в услугата за да са близо до своите родители.

  По проекта ще бъде назначен квалифициран персонал от социални работници, детегледачи, хигиенист, счетоводител- общо 16 броя.

  Програмен период 2014-2020г. Община Велинград ще участва съгласно общинския план за развитие в голям брой социални проекти, включващи различни възрастови групи, тъй като това е приоритет в политиката на общинското ръководство

Коментарите са изключени!