ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 441/08.04.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на урегулиран поземлен имот № ХVIII-5544 в квартал № 20 по действащия план на гр. Велинград, като се предвижда:

              1. ново строително петно за триетажна жилищна сграда, /покриване на съществуващ калкан/ на минимално отстояние6 мот съществуващата жилищна сграда в съседния УПИ № XIX-5541,

              2. строителни петна за три броя гаражи на общите регулационни линии към  УПИ № XIX-5541, УПИ № VI-5542 и УПИ № VII-5543.

09.04.2014 г.

Коментарите са изключени!