СЪОБЩЕНИЕ относно: – Решение № ПК-02-ЕО/ 2014г. на РИОСВ – Пазарджик

На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологични оценки на планови и програми )ДВ, бр. 94 от 30.11.2012г.) – С Решение № ПК-02-ЕО/ 2014г. е решено да НЕ се извършва екологична оценка на “Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”. Съобщението можете да видите тук.
Коментарите са изключени!