Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук.

2. Изтегли тук.

3. Изтегли тук.

4. Изтегли тук.

5. Изтегли тук.

Коментарите са изключени!