ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.13 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПО ЧЛ.12, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Изтеглете тук!  
Коментарите са изключени!