Поредният успешно приключил проект на Община Велинград

        Проектът за повишаване на квалификацията на служителите в община Велинград чрез надграждащи обучения, стартира на 20.01.2014г. Срокът на проекта е деветмесечен, катов момента община Велинград е на заключителния му етап. Вчера на заключителна пресконференция ръководителят Янка Петрова разясни подробностите по протичането на дейностите. Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.“. Стойността на заданието е 88 926, 67 лева. Дейностите заложени в проекта са изпълнени на сто процента, заяви Петрова, като подробно описа етапите му. По дейност 1 успешно приключи обучението в Института по публична администрация в Софияна тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление”. След него 4-маслужители от общинска администрация получиха сертификати. По дейност 2 от проекта надграждащо обучение преминаха по разговорен английски език 20 служители от администрацията. Надграждането допринесе за усъвършенстване на практическите знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език и превръщането на общинска администрация в е модерна организация, осигуряваща развитието на своите служители. Самите те споделиха ползата не само от обучението на английски език, но и от цялостното изграждане на езикова култура. Двадесет обучаеми имат сертификати за нивоА 2 на чужд език. Приключиха и надграждащите обучения и подейности3 и 4 за 40 служители от общинска администрация. Обученията бяха изнесени и се проведоха в рамките на три дни в Слънчев бряг и гр.Трявна. Участниците повишиха своите компетенции във връзка с условията на работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи.  Модулите, които са включени в тези обучения са насочени към подобряване на възможностите за работа в екип, справяне с конфликтни ситуации и ефективно лидерство. „Накрая можем да отбележим, че заложените индикатори в проекта са изпълнени, като са обучени  224 служители и получени съответно 224 сертификата“-  заяви ръководителят. Конкретните модули по проекта и обучаемите допринасят за превръщането на администрацията в по-добро място за работа, повишаване квалификацията и компетентността на служителите й.

Коментарите са изключени!