Покана за услуга „ Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи” с позиции Медиатор – 2 места и Социален работник – 2 места по Проект „Център за социално включване „Развитие” – Велинград

1.  Примерна форма за професионална биография (CV) тук.

2.  Основни изисквания  за позиция медиатор тук.

3. Основни изисквания  за позиция социален работник/социален педагог  тук.

Коментарите са изключени!