Сесия 2014-10-20

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
  2. Разглеждане на Решение №322/25.09.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №328
  3. Изменение на решения на ОбС – Велинград относно участие на новоизбран общински съветник в комисии към Общински съвет.РЕШЕНИЕ №329 
 
Коментарите са изключени!