ОБЯВА

         ОбС-Велинград удължава срока за приемане на заявления на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, относно определяне на съдебни заседатели с мандат 2015-2020г. Заявленията се приемат до 09.02.2015г. /понеделник/ вкл., в деловодството на Общински съвет-Велинград, ет. 1, стая №4, тел:0359/54176. Законът за съдебната власт, в чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1, поставя следните изисквания към кандидатите: да са дееспособни български граждани над 21 години, но под 65 години към момента на определянето им, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Коментарите са изключени!